grb Kluba

1 maj-dom Kupusina

Datum održavanja akcije:01.5.2010.

Opis akcije:
Proslava Prvog maja 2010. u planianrskom domu u Kupusini.
Organizator ove manifestacije bila je Bogišić Ilonka.
Na proslavi prvog maja u palnianrskom domu bilo je trideset članova.Za ovu manifestaciju predvidjena je i pešačka tura od doma do Adice u dužini od 7 km u oba pravca.U pešačenju su učestvovali Jocić Jovanka,Bogišić Ilonka,Kašiković Slavica, Kašiković Ndeljko,Firstner Marija,Milan Basta,Šaša Katica, Mesaroš Marija,Radojka Drobilović, Crevar Boris,Terezija Radmila,Čonić Kata,Birvalski Marija,Bandov Terezija,Domić Stana, Filipin Olga,Mihajlović Jelena,Živković Mirjana,Višić Petrinka,Janković Irena,vranješ Savka, Vranješ Rada,Buzačić Emilija,Pinter Katica,Horvat Silvester,Brkić Nikola. Dvadeset planinara je prepešačilo stazu. Ostali koji su ostali u domu spremali su riblji paprikaš ,Jocić Živojin(Žika),Bandov Mrko,Domić Aleksandar,Bogešić Želimir,Odobašić Dušan i Tirdišić Marija.

1. maj 2010-Kupusina