Dr Radivoj Simonović

Image 1

Naše planinarsko društvo sa ponosom nosi ime doktora Radivoja Simonovica.

Ko je bio dr Radivoj Simonovic? Doktor medicine, istaknuti narodni lekar.Više

Đorđe-Đura Daljčev

Image 1

Informacije o Daljćevu

PSD "Dr Radivoje Simonovic" Sombor-iako udaljeno od planina, u ovom gradu, u kome je živeo veliki planinar i naucnik, višeAnđelija Nastasić-Seka

Image 1

Legenda planinarske ideje, prakse – Grada Sombora.

Kao omladinka aktivno se ukljucuje i postaje nezamenjivi clan novoosnovanog planinarskog više

Naš Klub

Kratke informacije o Nama

Društvo Fruška Gora iz Novog Sada 28.11.1928.imenuje Dr.Radivoja Simonovica za poverenika povereništva u Somboru.
Agilnošcu Dr.Simonovica broj clanova povereništva raste da bi 1930 narastao na 50 clanova.original spisak clanova iz 1930 Odluceno je da povereništvo preraste u podružnicu i 1. juna 1930. u prostorijama Trgovackog udruženja LOJD u Somboru održava se osnivacka skupština podružnice.original zapisnika iz 1930 Osnivackoj skupštini prisustvovali:dr.Radivoj Simonovic(lekar),Stevam Makaric)trgovac),Petar Iduški(trgovac i predstavnik zanatskog udruženja),Milivoj Palanacki(trgovac),dr. Vlah Franjo(advokat),dr. Wurz Mihajlo(advokat),Aut Đorde (gradski blagajnik u penziji),Rajko Stricevic (bankarski cinovnik),dr.Sigmund Turanyi (advokat),Desider Lederer (bankovni cinovnik),Seleš Sleksandar(trgovac) ,dr. Mayer Đeno (advokat), Hušvet Stevan (trgovac),Cibur Pavle(ovlašceni civilni inženjer), dr. Konjevic Joca (advokat),dr.Protic Pavle (glavni sekretar poljoprivredne berze),Utvic Đoka (trgovac),dr.Žganec Vinko (advokat),Kiss Pavle(trgovac)Kristiforovic Ivan(privatni cinovnik= Suite Jovan (profesor),Popovic Dušan(profesor trgovacke akademije),Muller Julije ( sekretar Poljoprivredne berze),dr. Kristmann Jovan (advokat), dr. Jagedic Jovan (sekretar Kr. Banke uprave),Jovicic Stojan (profesor gimnazije),Finca Ivan (trgovac),Longinovic Ilija (sudija) ,Senican Fran (sef železnicke stanice),Kostic Aleksandar (pravosveštenik i profesor),Wamošer Ferdinand (dak), Seleš Ljudevit (bankar) Seleš Jene (bankar),Hodoši Ljudevit (direktor "Slobode2),Ružic Toma (profesor)Stefanovic N.Dimitrijevic Ivanka,Hilfreich Aleksandar (trgovac), Gomboš Mirko (trgovac),Zrnic N.(profesor),Brkic Aleksandar(privatni cinovnik) i Valient Aleksandar (trgovac). Na skupštini izabran je Upravni odbor: dr. Radivoj Simonovic-predsednik,Šute Jovan -potpredsednik,Seleš Ljudevit-sekretar,i ostali clanovi dr.Bekljanov Jovan,dr.Majer Đeno,Makaric Stevan,i Idaški Petar. U nadzorni odbor izabrani su:Palanacki Milivoj,Mihajloviš Eta,i dr. Zganec Vinko.
  Clanstvo brzo raste 1931 broji 171clana a 1932 251 clana.Clanovi pored Somboraca bili su i Apatinci,Bezdanci i Odžacani.Broj izleta bio je izuzetno velik,cak 816 izleta je izvedeno .Bio je uveden i šetni voz od Sombora do Apatina.Podružnica je do pocetka rata više manje uspešno radila a sve vreme je dr. Radivoj Simonovic bio njen predsednik.
  Na inicijativu Planianrsko smucarskog saveza Vojvodine,planinara bivše Mesne organizacije dr.Radivoj Simonovic Sombor 24.11.1949.godine osnovano je Planinarsko društvo "Dr.Radivoj Simonovic" u Somboru, na samoj osnivackoj skupštini iako vec u poodmaklim godinama (91) dr. RAdivoj Simonovic je izabran za pocasnog predsednika društva,a prvi izabrani predsednik bio je Đorde Daljcev jedan od inicijatora osnivanja planianrskog društva u Somboru i kao predsednik ostaje niz godina.Odmah po osnivanju društva mnogi ljubitelji planina i prirode su se uclanili u ovo društvo tako da je 1950 godine društvo imalo preko 700 clanova a naredne 1951 preko 1000 clanova društva. Društvo veom aktivno radi i izvode se mnogobrojne akcije tako da su planinari Sombora osvojili sve planine i planinske vrhove bivse Jugoslavije.
  Ovde treba pomenuti i ime još jednog velikog predsednika društva koji je svojim zalaganjima i ljubavlju prema planinarenju ostvario velike doprinose za ovo društvo ,Andelija Nastasic – Seka,idejni je tvorac i osnivac akcije Simonovicevi dani koja je 1997 godine odobrenna i svake godine se manifestacija sa ponosom održava u Somboru.

Mole se poštovaoci ŽPSD „Dr Radivoj Simonovic“ Sombor, njegovi sadašnji i bivši clanovi, njihovi rodaci i prijatelji da, ukoliko poseduju korisne informacije o radu Društva, u periodu 60 godina postojanja, tj od 1949. godine do danas, iste dostave Upravnom odboru Društva kako bi se mogle iskostiti za izradu Monografije istorijata Društva.

HVALA