Saveti

Image 1

Par osnovnih savjeta za planinare početnike...

Opširnije...

Noćenje na planini

Sve je manje pohoda u planinu na kojima se planira logorovanje ili bivakovanje, a sve se vise izvode turisticke akcije iz nasih planinarskih Drustava. Pretpostavlja se da u mnogim Drustvima nije kad bila izvedena akcija sa planiranim nocenjem u planini. Sam pomen bivakovanja kod mnogih izaziva zgracavanje ...

Opširnije...


Orjentacija

Orijentacija je snalazenje na terenu. Spretnost u koriscenju orijentacije omogucava nam relativno sigurno kretanje nepoznatim planinskim predelima. Najprirodnija orijentacija na zemljistu je orijentacija pomocu strana sveta ( glavne:sever, jug, istok i zapad, a pomocne:severoistok, jugoistok, severozapad i jugozapad).

Opširnije...

Prognoza vremena

Osim o spremnosti i spretnosti sudionika, uspjeh izleta uvelike zavisi o vremenskim prilikama, koje se nažalost ne mogu naručiti, ali se bar djelomično mogu predvidjeti. Pripremajući se za polazak na izlet treba obratiti pažnju je li prethodnih dana padala kiša (klizavost, blato na stazama, prohodnost makadamskih cesta), koliko ima snijega.

Opširnije...

Kretanje po planini

Na šta treba obratiti pažnju prilikom montiranja šatora Šta sve treba ponijeti na planinarsku turu? O ćemu sve treba voditi računa kada se nalazimo u planinu?
Opširnije...

Nazad