Dr Radivoj Simonović

Image 1

Naše planinarsko društvo sa ponosom nosi ime doktora Radivoja Simonovica. Ko je bio dr Radivoj Simonovic? Doktor medicine, istaknuti narodni lekar. Sremac po rodjenju (iz Ledinaca), bacvanin po životu (u Somboru), lekar, planinar, geomorfolog, etnolog, istoricar, naucnik, fotograf. Posle završenih studija medicine u Becu odlazi na dužnost vojnog lekara najpre u Cešku a zatim u Hercegovinu, Gacko i Nevesinje. Krace vreme službovao je u Trstu i Lipiku. Godine 1896. došao je u Sombor i u njemu živeo i radio do kraja života, pune 54 godine. Kao vojni lekar u Hercegovini i Lici upoznao je lepote Prenja, Cvrsnice i Velebita i poceo da ih proucava. Posebno je voleo Velebit na koji je odlazio 17 puta. Njegovo ime nosi markirana stena na južnom Velebitu, takozvana Simonoviceva stapina. Bio je blizak saradnik Jovana Cvijica, Josipa Poljaka i Dragutina Hirca. Saradjivao je sa botanickim institutima u Becu i Gracu. Družio se sa Lazom Kosticem i Bogdanom Dundjerskim. Za 92 godine života od 1858. do 1950. godine mnogo je radio, mnogo putovao i ostavio iza sebe delo kapitalne vrednosti.